Hoeilaartse OCMW-voorzitter van CD&V naar VLD

De Hoeilaartse OCMW-voorzitter Henri Broutin, die in 2000 verkozen werd op een CD&V-lijst, stapt over naar de VLD. Broutin leefde al enige tijd in onmin met de CD&V omdat hij op 31 juli 2004 geen ontslag wou nemen als OCMW-voorzitter zoals in 2000 was overeengekomen in de bestuursovereenkomst.

Hoeilaart wordt bestuurd door een coalitie van CD&V en PW (Progressieve Werkgroep). De weigering van Broutin om ontslag te nemen als OCMW-voorzitter, zodat overeenkomstig het coalitie-akkoord een PW-er hem kon opvolgen, was voor de partij de aanleiding om midden 2004 de samenwerking op te zeggen.

Ondanks het feit dat hij lid wordt van de VLD wil Broutin tot in 2006 OCMW-voorzitter blijven. De CD&V van Hoeilaart betreurt de houding van Broutin die volgens de partij "meer belang hecht aan het behoud van de mandaten en postjes dan aan het voeren van een goed en degelijk beleid".

Nu in het nieuws