Regering vraagt deelstaten inspanning van 250 miljoen

De federale topministers zitten momenteel rond de tafel met de minister-presidenten van alle gemeenschappen en gewesten. De federale regering vraagt hen in het kader van de begroting 2006 een extra inspanning te leveren.

Belga

Het gaat in totaal om 250 miljoen euro. De deelstaten hoeven niet te besparen. De regering vraagt hen extra inkomsten, afkomstig uit het Lambermontakkoord, voorlopig nog niet uit te geven.

De federale regering moet vanavond of vannacht haar begroting voor 2006 definitief afronden. Ze moet echter nog enkele honderden miljoenen euro zien te vinden om voor een evenwicht te zorgen.

Om de put te helpen dempen, richt de federale regering zich nu tot de gemeenschappen en gewesten. Zij krijgen door het Lambermontakkoord in 2006 extra geld in het laatje. Een herberekening zou uitwijzen dat de inkomsten hoger liggen dan eerst gedacht.

De federale overheid vraagt de deelstaten nu een deel van dat geld voorlopig nog niet uit te geven en op te sparen voor later. Het gaat in totaal om 250 miljoen, waarvan 150 miljoen voor Vlaanderen.

Vlaams minister-president Yves Leterme liet bij het binnengaan niet in zijn kaarten kijken. "Blijkbaar is de situatie heel moeilijk. Men heeft me gevraagd te helpen. Ik ben een mens van goede wil, dus kom ik luisteren. We zullen horen wat de voorstellen zijn", stelde hij.

Letermes Begrotingsminister Dirk Van Mechelen (VLD) was vrijpostiger. Volgens hem is de Vlaamse begroting zeer voorzichtig opgesteld en is er wat marge om een en ander te bekijken, zonder zelf te moeten besparen. "Het is voor Vlaanderen heel belangrijk dat de lasten op ploegenarbeid dalen. Zo kunnen we het Vlaams industrieel weefsel ondersteunen. Als we daarvoor inspanningen moeten doen, wil ik dat bekijken. Maar de Vlaamse regering moet zich daar later ook nog over uitspreken", luidde het.

Minister-president van de Franse gemeenschap Marie Arena was vrij kort. Volgens haar beschikt de Franse gemeenschap nauwelijks over enige ruimte om iets te doen.

De nieuwe Waalse minister-president Elio Di Rupo zei wel bereid te zijn de premier te helpen. "Indien de gewesten meer geld krijgen, is het misschien mogelijk om de helft van dat bedrag aan de federale regering te laten. We kunnen dat later recupereren, binnen twee of drie jaar. Dat zijn geen extra inspanningen", poneerde Di Rupo.

Zijn Begrotingsminister Michel Daerden gaf aan dat zowel gewest als gemeenschap al belangrijke engagementen hebben genomen - het Marshallplan en het plan voor het Franstalig onderwijs - maar gaf ook toe dat er in 2006 meer geld binnenkomt.

Federaal Begrotingsminister Johan Vande Lanotte had het over een win-win-situatie. "Wij vragen niet enkel, wij geven het ook terug". De sp.a'er ontkende dat de Franstaligen niet in staat zouden zijn om ook een duit in het zakje te doen.

De vergadering ging rond 17.30 uur van start. Door het overleg met de sociale partners begon de ontmoeting met enige vertraging. Na de vergadering geeft premier Guy Verhofstadt een technische briefing over het sociaal overleg.

Nu in het nieuws