Nog geen globaal akkoord over begroting

De federale topministers zijn zondagnacht rond 0.40 uur uit elkaar gegaan zonder een globaal akkoord over de begroting.

Belga

Maandagvoormiddag zien ze de sociale partners, nadien gaan de begrotingsbesprekingen voort.

Zolang er geen akkoord is over alles, is er geen akkoord. Toch lijkt er heel wat vooruitgang te zijn geboekt.

Begrotingsminister Johan Vande Lanotte stelde na afloop van de vergadering dat er nog veel werk te doen valt. Hij wou over de inhoud van de maatregelen niks bevestigen en stelde dat er enkel voorstellen op tafel liggen zolang er geen globaal akkoord is.

Een nieuwe vorm van fiscale amnestie ligt volgens de sp.a-vice-premier niet op tafel. Het gaat enkel nog om een systeem dat ervoor moet zorgen dat mensen uit binnen- en buitenland die met belastingschulden zitten die op een rechtszekere manier kunnen betalen. Ook MR-vice-premier Didier Reynders had het over dergelijk systeem. Hij ontkende dat een nieuwe EBA ooit op tafel heeft gelegen.

Volgens VLD-vice-premier Patrick Dewael zijn er belangrijke stappen gezet in de discussie, bijvoorbeeld over de financiering van de sociale zekerheid. Voor de sociale partners ligt een pakket met lastenverlagingen klaar, zei Dewael, die geen cijfers wou citeren. De VLD-minister gaf wel aan dat een akkoord over het sociale luik gekoppeld is aan een akkoord over het fiscale luik. En dat wordt nog bekeken door een werkgroep.

Over de lastenverlaging zou er min of meer een consensus bestaan. Reynders had het over een verlaging van 600 à 900 miljoen euro. Dat (een deel van) de terugverdieneffecten naar de sociale zekerheid vloeien - zoals minister van Sociale Zaken Rudy Demotte eerder op de dag voorstelde - staat al een tijdje in de nota voor de sociale partners, verduidelijkte de Franstalige liberaal. Een percentage kan daar niet op geplakt worden. Dat moet nog geëvalueerd worden, luidde het.

Minister van Werk Freya Van den Bossche liet uitschijnen dat de regering het eens is over het optrekken van de brugpensioenleeftijd tot 60 jaar, maar dat een reeks uitzonderingen daarop mogelijk zijn, zoals voor personen die al een lange carrière achter de rug hebben of voor zware beroepen.

Nu in het nieuws