Artsen moeten website verplicht aangeven

Artsen met een eigen website moeten die verplicht aangeven bij de Nationale Raad van de Orde van geneesheren. Dat zegt ze in een advies waarmee de raad een reeks aanbevelingen aanpast die het al in 2002 en 2004 deed in verband met websites van artsen.

Belga

Zo verplicht de raad aangifte te doen van iedere site die informatie bevat over een arts of artsen. Het maakt daarbij niet uit of de webstek beheerd wordt door de artsen in hun naam of in naam van een niet-arts, van een onderneming of van een instelling. De aangifte moet gebeuren bij de provinciale raad. Voor de site van verzorgingsinstellingen moet de hoofgeneesheer de aangifte doen. Ook elke inhoudelijke wijziging van de site moet gemeld worden.

Voorts mag de site de bezoekers enkel inlichten over zijn beroepsactiviteit en geen enkele vorm van reclame maken. Die informatie moet waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk zijn. In de praktijk gaat het om zeer beperkte gegevens zoals onder andere naam en adres, de eventuele specialiteit, het spreekuur of een kleine foto.

Zo kan een foto waarop de toegang tot de praktijk te zien is niet. Helemaal uit den boze is vergelijkende reclame of honaria, voorstelling van onderzoeks- of behandelingsresultaten of getuigenissen van patiënten. Raadplegingen en voorschriften via het internet kunnen evenmin, net als publicaties die overbodig zijn voor de patiënt.

Links naar andere sites zijn slechts mogelijk als die sites dezelfde criteria eerbiedigen. Links naar beroeps- of wetenschappelijke verenigingen zijn toegelaten. De Nationale Raad vindt voorts dat "cookies" of andere manieren om bezoekers, buiten hun weten om, te identificeren of te profileren niet aanvaardbaar zijn.

Nu in het nieuws