Belastingdruk in België steeg in 2004

In 2004 ging 45,6 procent van de in België geproduceerde rijkdom naar de overheid. In 2003 was die verhouding tussen belastingen en lasten tegenover het bnp slechts 45,4 procent.

Belga

Dit blijkt uit een jaarlijkse studie van de OESO. Van alle geïndustrialiseerde landen is alleen in Zweden en Denemarken de belastingdruk nog hoger.

De Belgische belastingdruk kende een record van 46,2 procent in 2002, in 2003 was er dan een stevige daling. Van de dertig geïndustrialiseerde landen zijn er slechts tien met een belastingdruk boven veertig procent.

Nederland had tot het jaar 2000 een belastingdruk boven veertig procent. Sindsdien is er een daling. Nederland is daarmee het OESO-land dat tussen 1975 en 2004 de grootste belastingdaling kende, met een twee procentpunt. Ook Duitsland en de Verenigde Staten kenden een daling in die drie decennia. De stijging van de Belgische belastingdruk tijdens die decennia is internationaal gezien eerder beperkt, circa vijf procentpunt.

Nu in het nieuws