Werkonderbreking bij FN Herstal

De arbeiders en bedienden van FN Herstal hebben woensdag in gemeenschappelijk front (ABVV, ACV, BBTK en LBC) het werk neergelegd. Ze doen dit uit protest tegen de regeringsbeslissing om de leeftijd voor brugpensioen op te trekken tot 60 jaar.

Het personeel trok omstreeks 10 uur naar het stadhuis van Herstal voor een ontmoeting met burgemeester Jean Namotte. Het is de bedoeling om daarna het werk te hervatten.

Franco Molina, afgevaardigde voor de socialistische bediendenbond, heeft het over een "schot voor de boeg" vanwege de werknemers.

Nu in het nieuws