Aantal bouwvergunningen nieuwe woningen stijgt met 9,5 pct

Het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor nieuwe woningen voor privé-gezinnen is in de periode mei-juni-juli gestegen met 9,5 pct tegenover de drie maanden voordien. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie, afdeling Statistiek.

Een uitsplitsing naargelang het woningtype geeft een stijging van 0,3 pct voor de eengezinswoningen en een stijging van 18,5 pct voor de appartementen. Het vergunde volume van niet-residentiële nieuwbouw daalt met 33,1 pct. Voor de renovatie van woongebouwen noteert men een toename van de afgeleverde bouwvergunningen met 2,2 pct.

Nu in het nieuws