Sociale inspectie wil strijd opvoeren

Print
De sociale inspectie wil meer mogelijkheden om werkgevers op te sporen die onwettig arbeiders tewerkstellen. Ze wil ook dat er een meldplicht komt voor werkgevers met buitenlandse werknemers.
Dat meldt de VRT-radio woensdagochtend.
De sociale inspectie stelt steeds meer problemen vast bij buitenlandse onderaannemers en schijnzelfstandigen. De sociale inspectie stelt vooral inbreuken vast op de loon- en arbeidsvoorwwaarden. Zo worden de werknemers te weinig betaald voor het aantal gepresteerde uren. Of er worden noch in het land van herkomst, noch in België sociale bijdragen betaald.
De arbeiders komen vooral uit Oost-Europese landen die lid werden van de Europese Unie in mei 2004.

.

Nu in het nieuws