"Stadsplan Veilig snel in Deurne"

CD&V-politica’s Cathy Berx en Nahima Lanjri dringen erop aan dat de overlastproblemen in de Tweemontstraat in Deurne opgelost geraken. Het district reageert verontwaardigd. ”Alsof wij geen aandacht hebben voor die problemen”, zegt districtsvoorzitter René De Preter (sp.a).

Vlaams Parlementslid Cathy Berx en gemeenteraads- en parlementslid Nahima Lanjri willen, om de leefbaarheid in de buurt te vergroten, onder meer camera’s op en een afsluitbare omheining rond het pleintje in de Tweemontstraat. ”We reageren op de vraag van de bewoners van Deurne-Noord om hun wijk niet te vergeten ‘in alle drukte om Antwerpen-Noord’”, zegt Cathy Berx.

”Bovendien horen wij dat klachten al herhaaldelijk aan het district zijn gesignaleerd, maar dat er weinig beweegt.” Adviezen ”Als deze dames een voorstel willen doen, is er maar één adres in Deurne”, reageert René De Preter.

”Ik heb nochtans niets gehoord. Op deze manier wekken ze de indruk dat het district geen aandacht schenkt aan de problemen, en dat is niet juist. Wij formuleren geregeld adviezen aan het stadsbestuur, onder meer voor verhoogd toezicht op de pleinen. De overlast in de Tweemontstraat is trouwens symptomatisch voor de samenlevingsproblemen in heel Deurne-Noord. En daar wordt wel aan gewerkt. Het district heeft het Strategisch Ontwikkelingsplan voor Deurne-Noord uitgewerkt, dat bovendien is opgenomen in het Structuurplan Antwerpen. Denk ook aan de voorstellen om de parkeerdruk aan het Sportpaleis op te lossen of het Stadsplan Veilig. Ik zou er bij het stadsbestuur op willen aandringen dit in Deurne snel in werking te stellen. Maar zijn camera’s en hekken een oplossing? Misschien ten dele, maar dat moet kunnen worden opgevolgd, en vraagt meer dan snel voorstellen te formuleren na wat nattevingerwerk.”

Nu in het nieuws