Geudens breekt lans voor randstedelijk groengebied Deurne

Print
Bestendig afgevaardigde Frank Geudens (sp.a) roept alle overheden op om percelen Ertbruggebos te kopen. ”Door gerichte aankopen kan een randstedelijk groengebied van 150 hectare ontstaan, dat via Ruggeveld mooi aansluit op het Rivierenhof.”
In het kader van de ontwikkeling van een stadsrandbos heeft Vlaams minister Kris Peeters (CD&V) in mei 10 hectare van Ertbrugge gekocht. Deze winter worden deze landbouwgronden deels bebost. ”Dat is een mooi begin, maar ik zou alle overheden willen oproepen de toekomst van dit mooie groengebied veilig te stellen”, zegt Frank Geudens.
”Ook binnen de provincie wil ik Ertbrugge op de agenda zetten. Al 25 jaar wordt actie gevoerd om dit mooie park- en bosgebied te redden uit handen van projectontwikkelaars. Sinds 1985 staat het ingekleurd als landschapszone, en is de dreiging minder acuut, maar toch is nog steeds alertheid geboden. Dwars door het domein loopt immers de, overigens zeer brede, reservatiestrook voor de Grote Ring, ook het tracé voor de IJzeren Rijn. Voorlopig heeft de NMBS andere prioriteiten, maar ooit zal die er komen. Hoe de spoorlijn precies zal lopen, is onduidelijk, maar ik pleit alleszins voor een ondergrondse lijn zodat de gebruikers toch nog voluit kunnen genieten van dit domein.”
Naast het OCMW-Antwerpen en enkele privé-eigenaars is het grootste gedeelte, ongeveer 11 hectare, eigendom van de erfgenamen van baron Borrekens, de oorspronkelijke eigenaar van het Ertbruggebos. Op 19 oktober organiseert de provincie onder begeleiding van een natuurgids een wandeling door Ertbrugge. Wandelaars krijgen ook de kans om het privé-gedeelte van het bos te bezoeken. De wandeling start om 17.45u aan de ingang van de dreef aan de Schotensesteenweg ter hoogte van de Ertbruggelaan. Achteraf wordt er een drankje aangeboden.

.

Nu in het nieuws