Vlaams Belang dreigt met klacht tegen deputatie

Het Vlaams Belang dreigt met een klacht bij Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen (VLD) als de Antwerpse provinciebegroting wordt goedgekeurd.

jforier

De deputatie legt een historisch bedrag voor investeringen in 2006 voor aan de provincieraad. ”Het beleid van de nieuwe provincieraad wordt door deze buitensporige investeringen gehypothekeerd”, zegt Philippe Van der Sande, fractieleider van het Vlaams Belang.

”De omzendbrief rond beslissingen tijdens het jaar van de verkiezingen stelt duidelijk dat dit niet mag. Bij goedkeuring vragen wij de vernietiging.” Volgens bestendig afgevaardigde van Begroting Frank Geudens (sp.a) heeft het Vlaams Belang geen been om op te staan.

”De investeringen zijn een voortzetting van genomen beleidsbeslissingen. De afgelopen jaren hebben we daar ook voor gespaard. Een verhoging van de provinciebelastingen is de volgende legislatuur niet nodig, maar wel een indexering.” Ook Groen! kondigt aan de begroting te zullen afkeuren.

Nu in het nieuws