Blokkersdijk gooit zondag deuren open

Print
Amper drie kilometer van het centrum van Antwerpen ligt het natuurgebied Blokkersdijk. Het gebied viert zondag zijn 25-jarig bestaan, maar gaat wegens de aanleg van de Oosterweelverbinding moeilijke jaren tegemoet. Om het rijke vogelgebied meer bekendheid te geven, zet Natuurpunt zondag gratis ‘de deuren’ open.
Acht vrijwilligers van Natuurpunt-WAL (Wase Linkerscheldeoever) waren dinsdagochtend druk in de weer om langs de zuidwestelijke rand van de 49 hectare grote plas (op een totaal van 100 hectare) riet te maaien en af te voeren. ”Een jaarlijks weerkerende noodzaak”, zegt conservator Willy Verschueren. ”Want het opgroeiende riet neemt het uitzicht vanuit de schuilhut weg. Belangrijker is dat rietkragen een vrij zeldzame biotoop zijn en elk jaar verjongd moeten worden, zoniet krijgt bos de overhand.”
Boven de Blokkersdijkplas werd de voorbije maanden acht keer een visarend gesignaleerd. Momenteel zijn vooral duizenden eenden - slobeenden, kuifeenden, tafeleenden, bergeenden - de drukst doende gasten terwijl ook aalscholvers, blauwe reigers, buizerds en bruine kiekendieven van de partij zijn. De eerste wintergasten - brilduikers en zelfs een roerdomp - hebben zich ook al gemeld. Het gebied ontstond in de jaren zestig toen de industrie de polders onder 8 meter zand liet onderspuiten. Maar door problemen met kwelwater bleef één hoekje open.
Alvorens de problemen voor deze put waren uitgeklaard, was de plas al bevolkt door duizenden vogels en had ook de jonge natuurbeweging het gebied ontdekt. In 1980 volgde de bescherming. Ongetwijfeld staat het gebied nu voor moeilijke jaren door de aanleg van de Oosterweelverbinding hoewel er beschermende maatregelen worden genomen zoals een geluidswal en de verplichting om het waterpeil te behouden.

.

Nu in het nieuws