Eindeloopbaan: brugpensioen op 60 in 2008

De regering heeft een finale tekst voorgelegd aan de sociale partners over de eindeloopbaan. Die moeten zich daar nog over uitspreken.

Belga

De leeftijd voor brugpensioen wordt opgetrokken tot 60 jaar in 2008 als er een loopbaan is van 30 jaar in 2008 en van 35 jaar in 2012. Brugpensioen op 58 jaar blijft mogelijk voor zwaar werk en voor een bepaalde anciënniteit.

Regering en sociale partners kwamen maandag om 9.00 uur bijeen voor eindeloopbaanoverleg. Omstreeks 18.00 uur eindigde het overleg. De regering gaf de sociale partners een finale tekst mee. Er wordt niet meer over onderhandeld. De sociale partners moeten er zich wel nog over uitspreken. De premier neemt de tekst mee in in zjn federale beleidsverklaring.

Er werd vooral uitgekeken naar het luik conventioneel brugpensioen. De algemene regel wordt brugpensioen op 60 jaar (in 2008), na een carrière van 30 jaar in 2008 en uiteindelijk 35 jaar in 2012. Er zijn evenwel een reeks specifieke gevallen. Zo blijft brugpensioen op 56 jaar mogelijk voor bouw, ploegen- en nacht-arbeid. Wie een zwaar beroep uitoefent, kan op 58 jaar met brugpensioen. In de Nationale Arbeidsraad zal worden gedefinieerd welke beroepen daar onder vallen. Brugpensioen op 58 jaar blijft ook mogelijk voor wie een lange carrière achter de rug heeft: 35 jaar in 2008, 37 jaar in 2010 en 38 jaar gewerkt in 2012. Voor vrouwen geldt 30 jaar, op termijn worden die leeftijden voor man en vrouw gelijk.

De regering houdt evenwel een slag om de arm. Als uit een evaluatie in 2011 door de Hoge raad voor Werkgelegenheid blijkt dat de achterstand tegenover het Europees gemiddelde van activiteitsgraad niet wordt ingehaald, wordt de loopbaanvereiste niet 38 maar 40 jaar. Als uit een tweede evaluatie in 2013 blijkt dat het nog niet in de goede richting gaat, kan deze overgangsregeling van lange carrière niet worden verlengd.

Nu in het nieuws