Oeso: aantal Belgische arbeidskrachten daalt met tien procent

Tegen 2050 daalt het aantal mensen op de arbeidsmarkt in België met bijna tien procent, in de veronderstelling dat de huidige vroege pensionering gehandhaafd blijft.

Belga

Dit blijkt uit een nieuwe studie van de economische denktank Oeso over de gevolgen van de vergrijzing op de arbeidsmarkt. De experten pleiten ervoor om alle premies voor vervroegde pensionering te stoppen, en om de verplichte pensioenleeftijd af te schaffen.

Martine Durand, vice-directeur van het departement sociale zaken van de Oeso, merkte bij de voorstelling van het rapport op dat de plannen die momenteel volop besproken worden in de Wetstraat, enkel een uitstel van de vervroegde pensionering inhouden, en geen afschaffing, wat voor de Oeso nochtans noodzakelijk is.

Uit het Oeso-rapport blijkt nog maar eens dat de Belgen internationaal vergeleken zeer vroeg met pensioen gaan. Heel wat moet nog gebeuren: wetgeving moet gewijzigd, werkgevers moeten gesensibiliseerd worden, en werknemers moeten hun houding wijzigen.

Voor België beveelt de Oeso aan dat er een sensibiliseringscampagne wordt opgestart. De sociale partners en de diverse betrokken overheden moeten regelmatig overleg plegen over de maatregelen die nodig zijn om vervroegde pensionering te ontmoedigen en om ouderen te stimuleren om aan de slag te blijven. De Oeso pleit niet voor het verhogen van de pensioenleeftijd of voor het beboeten van mensen die vervroegd met pensioen gaan. Wel moeten de stimuli om vervroegd met pensioen te gaan (brugpensioen, Canada Dry, ...) worden afgeschaft. Door de pensioenleeftijd vrij te laten en langer werken te belonen, kan iedereen zelf kiezen.

Dat er iets moet gebeuren, in zowat alle Oeso-landen, staat voor de organisatie buiten kijf. Zoniet zal de economische groei de komende drie decennia rond 1,7 procent schommelen, dertig procent lager dan tijdens de vorige drie decennia.

Vervroegde pensionering als een middel om de jeugdwerkloosheid te doen dalen, is een recept waarvan bewezen is dat het niet werkt, aldus de Oeso. Wel integendeel. In veel landen blijkt dat hoe hoger de effectieve pensioenleeftijd, hoe lager de jeugdwerkloosheid. "De arbeidsmarkt is geen taart, waarvan de ene een groter deel krijgt als de andere een kleiner deel neemt".

Demografisch staat het nu al zo goed als vast dat in 2050 voor iedere honderd Belgen van 20 tot 64 jaar er 50 Belgen ouder dan 64 zullen zijn en 40 Belgen jonger dan 20 jaar. Ieder (werkend of niet-werkend) lid van de actieve bevolking moet dus bijna één jongere of oudere 'onderhouden'.

Nu in het nieuws