Aantal Belgische arbeidskrachten daalt met tien procent

BTL015 3 EUR 0225 N BELGA-0136 DDW EUROPA/BELGIE/WERK/ Tegen 2050 daalt het aantal mensen op de arbeidsmarkt in België met bijna tien procent, in de veronderstelling dat de huidige vroege pensionering gehandhaafd blijft.

Belga

Dit blijkt uit een nieuwe studie van de economische denktank Oeso over de gevolgen van de vergrijzing op de arbeidsmarkt. De experten pleiten ervoor om alle premies voor vervroegde pensionering te stoppen, en om de verplichte pensioenleeftijd af te schaffen.

Martine Durand, vice-directeur van het departement sociale zaken van de Oeso, merkte bij de voorstelling van het rapport op dat de plannen die momenteel volop besproken worden in de Wetstraat, enkel een uitstel van de vervroegde pensionering inhouden, en geen afschaffing, wat voor de Oeso nochtans noodzakelijk is.

Nu in het nieuws