"Niet trekvogels maar smokkel verhoogt risico vogelgriep in België"

Wilde vogels die door België trekken, worden gescreend, net als al het pluimvee in bedrijven die in de buurt van de rustplaatsen van trekvogels liggen.

Belga

Dat heeft het Federaal Voedselagentschap (FAVV) maandag laten weten naar aanleiding van berichten over vogelgriep in Turkije en Roemenië. Hugues Fanal, directeur van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels (KBVBV/LRBPO), waarschuwt echter: "Het risico op een vogelgriepepidemie in België is enorm, maar wordt niet veroorzaakt door trekvogels".

In Roemenië werden bij drie eenden antistoffen ontdekt die in verband werden gebracht met vogelgriep. Toch is er nog geen rechtstreeks verband tussen de sterfte van de vogels en de eventuele aanwezigheid van antistoffen tegen vogelgriep, zo verduidelijkte het FAVV maandag. In het noordwesten van Turkije werd op gestorven kalkoenen effectief vogelgriep van het type H5 vastgesteld. "Tot welk N-type het virus behoort en of er gelijkenis is met het virus in Zuidoost-Azië (H5N1) is nog niet geweten", aldus nog het FAVV. Er zijn dus momenteel geen aanwijzingen dat het virus dat nu aanwezig is, een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. "De vaststelling van laag-pathogene vogelgriep is in dit gebied niet uitzonderlijk bij kalkoenen. Deze vogelsoort is er bijzonder vatbaar voor", klinkt het nog.

In België blijft het FAVV intussen stalen nemen van wilde vogels. "De nadruk van deze 'monitoring' ligt op de meest relevante wilde vogelsoorten als eenden, ganzen en meeuwen", benadrukt het agentschap. Totnogtoe werden al 400 stalen genomen, maar er zijn nog geen volledige resultaten beschikbaar.

Daarnaast besliste het agentschap ook om de screening van gedomesticeerd gevogelte met vrije uitloop uit te breiden naar gevogelte in alle pluimveebedrijven die zich in risicogebieden bevinden (binnen een straal van 1 km van rust- en doortrekplaatsen voor migrerende watervogels), ook deze zonder buitenbeloop.

Hugues Fanal, directeur van de KBVBV, meent echter dat trekvogels niet het grootste probleem vormen. "Het grootste risico op besmetting zit momenteel in het pluimvee dat via het weg-, spoor-, of luchtverkeer wordt verhandeld. De trekvogels zijn de zondebok geworden omdat het voor de autoriteiten makkelijker is te praten over een natuurlijk risico waar ze geen controle over hebben, dan over een controle op de handel in vogels die in realiteit slecht beheerd wordt", aldus Fanal.

Volgens de KBVBV-directeur is de beslissing van de Europese Commissie om de invoer van levende vogels en pluimvee uit Turkije te verbieden "dwaas, omdat ze de situatie louter land per land bekijkt, terwijl het om een globaal probleem gaat".

"Smokkelaars gaan toch altijd een manier vinden om deze risicovogels te transporteren via andere landen. Thailand kan zo bijvoorbeeld vogels naar Afrika verzenden en ze vervolgens naar de Europese landen laten overbrengen. Bovendien is de wet niet overal in Europa even streng. Op de luchthaven van Rome worden soms vogels doorgelaten die er eigenlijk niet in mogen", klinkt het nog.

Nu in het nieuws