Mortsel kan weer ademen

Vermits Mortsel geen transitzone meer wil zijn, heeft het resoluut beslist meer ruimte aan het openbaar vervoer te geven. Dat werd het voorbije weekend nog eens duidelijk in de verf gezet tijdens de officiële opening van de vernieuwde Antwerpsestraat.

jforier

Met de openstelling van deze Antwerpsestraat wordt een periode van anderhalf jaar wegwerkzaamheden (voorlopig) afgesloten. Voorlopig, want straks staat ook nog de verbinding met Boechout en de heraanleg van de Statielei en de Liersesteenweg. ”Ik zie dat er de jongste maanden veel huizen zijn gerenoveerd op de Antwerpsestraat”, aldus een fiere schepen voor Milieu Paul Van Dyck.

”Er is duidelijk een nieuw elan.” Burgemeester Pira sluit zich hierbij aan: ”We hebben de Antwerpsestraat gered van een nakende ondergang. Het was er onveilig, de straat verloederde zienderogen.” De burgemeester verantwoordde nog eens haar keuze ten voordele van het openbaar vervoer: ”Onze stad kon de toevloed van auto’s en vrachtwagens gewoon niet meer aan. Winkeliers trokken weg, voetgangers liepen gevaar, fietsers reden op zelfmoordstroken.”

Pira kreeg tijdens de viering opvallende felicitaties van de aanwezige ministers vanwege de moed en volharding waarmee ze de vele negatieve kritieken heeft gepareerd.

Dat meer dan vroeger wordt gekozen voor het openbaar vervoer, vindt De Lijn-voorzitter Jos Geuens - met cijfers in de hand - normaal. ”Een derde van de inwoners van deze gemeente heeft een abonnement van De Lijn, dat is een record. Elke drie minuten rijdt hier een bus of tram voorbij. Met de steeds betere doorstroming ben je in twintig minuten op de Meirbrug.”

”En daar wil ik de net-niet-reizigers nog meer van overtuigen”, besluit minister Kathleen van Brempt. ”Nog te veel mensen kiezen voor de auto, omdat die betrouwbaarder, comfortabeler of sneller zou zijn. Terwijl dat vaak niet waar is.”

Nu in het nieuws