Vlaams Belang start offensief Antwerpse districten

Vlaams Belang gaat zijn ”kopstukken” inzetten om in de Antwerpse districten de meerderheid te doorbreken. Dat zei Filip Dewinter zondag in Antwerpen, waar zijn partij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 op gang trok. Verder wil de partij alle ”oppositiekrachten” in een open lijst verenigen.

jforier

De A-conventie, het startschot voor de verkiezingen bij Vlaams Belang, lokte zondag minstens 2.000 mensen naar de Waagnatie in Antwerpen. Getallen waar ook politieke tegenstanders al lang niet meer van opkijken. Filip Dewinter zei in zijn speech dat Vlaams Belang wil doorbreken in de districten, al houdt de kopman toch een slag om de arm. ”Het criterium voor winst of verlies is niet de deelname aan de macht. Wel of we in oktober 2006 winnen of niet. En als we de vijfde keer op rij winnen mag dat signaal niet meer worden genegeerd.”

Gerolf Annemans trekt de lijst in het district Antwerpen, Jan Penris doet dat in Merksem en Anke Van dermeersch staat bovenaan in Wilrijk. ”Ook in de andere districten zullen we sterke mensen bovenaan zetten, met de belofte dat zij het districtsvoorzitterschap voor hun rekening nemen indien Vlaams Belang aan de macht deelneemt”, zegt Filip Dewinter.

Of Dewinter de lijst gaat trekken in het district Ekeren is niet zeker. ”Misschien ben ik wel de uitzondering. Maar als ik de Ekerse lijst trek, zal ook ik voorzitter worden, als de verkiezingsresultaten dat toelaten.”

Dewinter wil de budgetten voor de districten verdubbelen. Dat is een logsich gevolg van zijn politieke strategie. ”Meer autonomie voor de districten is nodig, maar tegelijkertijd ben ik ook voorstander van een stadsgewest. Als je nu over de Grotesteenweg in Berchem rijdt, merk je dat die weg versmalt vanaf Mortsel. Het is maar één simpel voorbeeld dat aantoont dat sommige dingen verder gaan dan de stadsgrenzen.”

En dan is er nog de ‘open lijst’, waarmee Vlaams Belang voor de gemeenteraad de ”twijfelende kiezers over de streep wil trekken”. Op die lijst krijgt Hugo Coveliers waarschijnlijk een mooie plek.

Coveliers was trouwens niet aanwezig in de Waagnatie. Wel van de partij was Jacques Kerremans, de voorzitter van het wegkwijnende Liberaal Appel van wijlen Ward Beysen.

Geen Vlaams Belang-meeting zonder het nodige sarcasme. Vooral burgemeester Patrick Janssens moest het ontgelden in de speeches. ”Laten we Janssens herleiden tot wat hij is: een marketing product van de socialisten om hun gehavende blazoen op te poetsen. Janssens is een hype, zoals een hoelahoep, een jojo of een flippo. Een leuke gadget, maar niet meer dan dat”, aldus Dewinter. Grote hilariteit in de zaal, of wat had u gedacht? De boodschap van Dewinter is duidelijk. ”Wij zoeken de polarisatie op en zullen ze verder opvoeren. Het is ‘zij tegen wij’, de monstercoalitie tegen Vlaams Belang. Ertussen zit niets.”

Nu in het nieuws