Studie voor wijziging snel-Belg-wet

Print
Justitieminister Marc Verwilghen wacht een wetenschappelijk onderzoek af, vooraleer hij de snel-Belg-wet eventueel zal aanpassen. Dat zei hij dinsdag in de Kamercommissie justitie. De snel-Belg-wet dateert van begin maart vorig jaar en werd een maand later van kracht.
Verwilghen verduidelijkte in de Kamercommissie dat de onderzoekers de effectiviteit en de efficiëntie van de wet onder de loep zullen nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal aanvragen tot nationaliteitswijziging. Ook worden een aantal betrokkenen (buitenlandse ambassades, de dienst Vreemdelingenzaken, de parketten,...) ondervraagd. Het onderzoek moet eind april afgerond zijn.
Nu in het nieuws