"Geen Balkansyndroom, enkel klachten"

Print
Generaal-majoor Roger Van Hoof, voorzitter van het comité van gezondheidsdiensten van de NAVO, heeft dinsdag het bestaan van het Balkansyndroom bij veteranen van missies in ex-Joegoslavië weerlegd. "Volgens de gegevens die momenteel beschikbaar zijn,
kunnen we geen enkele stijging van ziektes vaststellen bij militairen die op zending zijn geweest in de Balkan, in vergelijking met soldaten die niet naar de regio zijn gezonden", aldus Van Hoof, die tevens hoofd is van de Belgische medische generale staf
Nu in het nieuws