Vlaams Belang pleit voor loopbaan van 40 jaar

Het Vlaams Belang wil enkel werknemers met een loopbaan van 40 jaar recht geven op een wettelijk pensioen. Samen met de splitsing van de sociale zekerheid is dat volgens de partij de oplossing voor de vergrijzing in Vlaanderen.

Belga

De Vlaams Belang-kamerfractie stelde donderdag op een persconferentie haar prioriteiten voor in het debat over het loopbaaneinde en de financiering van de sociale zekerheid. "De werkzaamheidsgraad van oudere werknemers is laag, vervroegde uittredingen belasten de sociale zekerheid bovenmaats en de toenemende afhankelijkheidsgraad en de stijging van de uitgaven in de gezondheidszorg betekenen een bijkomende meerkost", luidt de analyse van de kamerleden Koen Bultinck en Guy D'Haeseleer.

De Vlaams Belangers zien vooral heil in een splitsing van de sociale zekerheid. Daarnaast pleit de partij voor een langere loopbaan. Terwijl de gemiddelde loopbaan nu 37,5 jaar bedraagt, moet dat in de toekomst 40 jaar worden. Aan de brugpensioenleeftijd wil de partij in elk geval niet raken.

Nu in het nieuws