N-VA wil geleidelijke afschaffing brugpensioen

De N-VA wil dat mensen langer aan het werk gehouden worden, onder meer door de geleidelijke afschaffing van het brugpensioen, uitgroeibanen voor oudere werknemers en fiscale stimuli voor wie na 60 blijft werken.

Belga

Om meer mensen aan het werk te krijgen, pleit de partij er onder meer voor om de werkloosheidssteun in tijd te beperken en te koppelen aan bijscholen, het zoeken naar werk en het verplicht aanvaarden van een gepaste betrekking.

In het kader van het eindeloopbaandebat en de discussies over de toekomst van de sociale zekerheid heeft de N-VA een nota uitgewerkt. Kernideeën hierin zijn de overdracht van de sociaal-economische hefbomen naar de deelstaten, het langer aan de slag houden van mensen en meer mensen aan het werk helpen en meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

De N-VA wil mensen langer aan het werk houden door een afbouw en uiteindelijke afschaffing van het brugpensioen. Vervroegde pensionering moet evenwel mogelijk blijven, mits een loopbaan van 40 jaar. Fiscale stimuli moeten 60-plussers aanzetten om te blijven werken en wie ouder is dan 55 kan via uitgroeibanen minder werken of een lichtere taak opnemen.

Om meer mensen aan het werk te krijgen, wil de N-VA de arbeidskosten naar omlaag door de kinderbijslag en gezondheidszorg uit de brutoloonlast te halen en vanuit algemene middelen te financieren. Om het aantal werkzoekenden te verminderen, wil de partij werkloosheidssteun in tijd beperken en die koppelen aan bijscholing, het zoeken naar werk en het verplicht aannemen van een gepaste job.

Nu in het nieuws