Klimaatverandering en vervuild milieu maken 2 miljoen doden

Bijna een vijfde van alle ziektegevallen in ontwikkelingslanden is toe te schrijven aan milieuvervuiling. Watervervuiling, vervuilde lucht, slechte sanitaire voorzieningen en klimaatverandering kosten jaarlijks aan meer dan twee miljoen mensen het leven, blijkt uit een rapport van de Wereldbank dat donderdag is vrijgegeven.

Belga

Onveilig water, slechte sanitaire voorzieningen en vervuilde lucht, binnen zowel als buiten, doden mensen en verhinderen de economische ontwikkeling. Bovendien, zegt de Wereldbank, beïnvloeden de toenemende bodemverontreiniging, pesticiden, gevaarlijk afval en chemische producten in het voedsel in aanzienlijke mate de gezondheid.

Opvallend is dat het rapport ook een duidelijk verband legt tussen kanker en milieuvervuiling en dat het stelt dat de opwarming van de aarde een belangrijke invloed heeft op de gezondheid. "Voor bijna alle vormen van kanker, kan het risico op deze ziekte worden verminderd als de omgevingselementen veilig zijn voor menselijk leven en als het voedsel veilig is voor consumptie". Het rapport wijst ook op een sterkere verspreiding van de door muggen overgedragen ziektes malaria en knokkelkoorts, als gevolg van klimaatsveranderingen.

"In 2000 werd de dood van meer dan 150.000 prematuurtjes toegeschreven aan klimaatsveranderingen, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie", zo meldt het rapport. Terwijl tabak, alcohol en onveilige seks nog steeds de meest voorkomende gezondheidsbedreigingen in ontwikkelingslanden zijn, worden de snelle verstedelijking en bijhorende slechte woonomstandigheden nu belangrijke gevaren voor de toekomst.

"Ongeveer 1,1 miljard mensen heeft geen toegang tot zuiver water en ruim 2,6 miljard ontbeert goede sanitaire voorzieningen. Met als gevolg dat er ongeveer 4 miljard gevallen van diarree per jaar opduiken die leiden tot 1,8 miljoen sterfgevallen, meestal bij kinderen onder vijf jaar". Sanitaire voorzieningen vormen een "vergeten probleem".

Volgens het rapport zijn de hoge concentraties van kleine stofdeeltjes, afkomstig van houtvuurtjes binnenshuis, nu de oorzaak van meer dan 1,6 miljoen sterfgevallen per jaar. Acute besmetting van de luchtwegen, die grotendeels door binnenluchtvervuiling wordt veroorzaakt, was de oorzaak van 36% van de geregistreerde zuigelingensterfte in Guatemala tussen 1997 en 2000.

Het rapport van de Wereldbank zegt ook dat kunstmatige chemische producten, zoals pesticiden, de gezondheid van arme mensen in toenemende mate negatief beïnvloeden. Een onderzoek naar kinderarbeid in een aantal ontwikkelingslanden toont tenslotte aan dat meer dan 60% van alle werkende kinderen aan gevaarlijke omstandigheden worden blootgesteld, en meer dan 25% van deze gevaren hadden te maken met blootstelling aan chemische producten. "Zonder gezonde en productieve arbeidskrachten zullen wij niet de economische groei hebben die noodzakelijk is om een weg uit armoede te verzekeren. Arme mensen zijn de eerste slachtoffers van een verontreinigd milieu", aldus Warren Evans, directeur van de milieuafdeling van de Wereldbank.

Nu in het nieuws