Uitzendsector dringt aan op erkenning als rekruteerder

De uitzendsector moet in de toekomst een wettelijke erkenning als rekruteerder krijgen. "Dat zou een goede aanvulling zijn op de wet, " zo zegt afgevaardigd bestuurder Herman Nijns van Randstad Belgium. In de publieke sector moet er meer ruimte komen voor interimarbeid. Nijns uitte zijn verzuchtingen donderdag naar aanleiding van de voorstelling van het boek "Een halve eeuw uitzendarbeid in België".

Belga

"We willen geen wettelijk tabula rasa, " aldus Nijns. "De uitzendsector is goed gereguleerd, maar we spelen een almaar grotere rol in het aanwerven van mensen". Randstad evolueerde de laatste vijf jaren in de richting van dienstverlener in human resources. Het is ook actief in werving en selectie voor vaste profielen.

De toegang tot de overheidssector, waarin ruim 1 miljoen mensen actief zijn, is nog te beperkt. "Het zou getuigen van goed bestuur als de overheid een stap in onze richting zou zetten, " zegt Nijns. Interimkrachten kunnen bijvoorbeeld perfect ingezet worden op piekmomenten. Nijns gaf het voorbeeld van de jaarlijkse inkohiering van de belastingaangiften, waarvoor in Nederland uitzendkrachten worden gebruikt.

De administratieve overlast blijft een pijnpunt. "Onze consulenten worden werkelijk overstelpt met administratieve werklast. Een vermindering van die last is een conditio sine qua non voor de kwalitatieve ontwikkeling van de sector, " aldus nog Nijns.

Nu in het nieuws