Groen! blijft ijveren voor leefbaar Eksterlaar Deurne

Groen! Antwerpen en Groen! Deurne vrezen dat het bouwproject Eksterlaar een hypotheek zal leggen op de leefbaarheid en verkeersafwikkeling in de buurt. De procedure rond de verkavelingsvergunning loopt nog altijd. Momenteel worden de bezwaarschriften tegen het project onderzocht.

jforier

De stad en projectontwikkelaar Vooruitzicht plannen op Eksterlaar de bouw van 540 woningen. Tijdens het openbaar onderzoek werden er 1.800 bezwaarschriften ingediend. Het actiecomité Eksterlaar, waarin ongeruste buurtbewoners zijn verenigd, maakt zich zorgen over de impact van het project op hun buurt. ”Het groot aantal bezwaarschriften wijst er duidelijk op dat de mensen ongerust zijn over het bouwproject”, zegt Walter Verbruggen, districtsschepen van Openbare Werken in Deurne.

”Wij willen hen steunen, want ook Groen! heeft grote vragen bij de ambities van Vooruitzicht. Wij zijn niet tégen de verkaveling op Eksterlaar, maar vragen wel dat er wordt uitgegaan van een globale visie, die ook rekening houdt met de woonwijk waar het project wordt ingeplant.”

Groen!-voorzitter Johan Malcorps en districtsschepen Walter Verbruggen hebben een aantal voorwaarden ten aanzien van de stad en Vooruitzicht opgelijst. ”Het aantal woningen moet beperkt blijven, 540 is te veel. Wij dringen ook aan op de aanleg van een groot gemeenschapsplein, midden in het gebied. Het aantal bouwlagen van de woontorens moet beperkt blijven tot vijf, in plaats van tien, en ook de afstand tot de bestaande woonblokken in de Dascottelei moet ruim voldoende zijn. Wij pleiten verder voor het behoud van de prachtige bomendreef en eisen dat minstens een derde van het gebied groen blijft. Wij maken ons verder zorgen over de verkeersafwikkeling, en denken dat doorgaand verkeer in het gebied moet worden vermeden. Wij stellen ons ook vragen over de zin van de omlegging van de Constant Jorislaan. Volgens ons is het logischer de gronden achter Eksterlaar te ontsluiten door het rechttrekken van de verlenging van de Constant Jorislaan. Wij herhalen ook onze eis dat de verhuizing van de 120 volkstuintjes pas kan gebeuren, als de nieuwe percelen klaar zijn. En ten slotte willen we meer duidelijkheid over de bodemvervuiling.”

Nu in het nieuws