Isvag-oven Wilrijk verbrandt in december gratis afval

De gemeenten die aangesloten zijn bij de intercommunale verbrandingsoven Isvag in Wilrijk, moeten in december niet betalen voor de verwerking van hun afval. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar behaalde de installatie al meer winst dan in héél 2004.

jforier

De afgelopen vijf jaar heeft de verbrandingsoven Isvag een hele weg afgelegd. In 1999-2000 lag de installatie stil, wat voor een gecumuleerd verlies van 12,5 miljoen euro zorgde. Maar zoals de financiële kaarten er nu voor liggen, zou het verlies nog voor het einde van dit jaar zijn weggewerkt.

”Een zuinig beheer en het inspelen op nieuwe opportuniteiten hebben van Isvag een zeer gezond overheidsbedrijf gemaakt”, zegt Isvag-voorzitter Philip Heylen.

”Financieel betekent een en ander dat Isvag aan het eind van het eerste semester een winst kon optekenen van 3,14 miljoen euro. De winst over het hele jaar 2004 bedroeg 3,06 miljoen euro. We verwachten dit jaar af te sluiten met een winst van 5,5 miljoen euro.”

Op basis van deze cijfers heeft de raad van bestuur van Isvag beslist om in december geen werkingskosten aan te rekenen aan de vennoten. Het gaat om een bedrag van 900.000 euro. Antwerpen, de grootste vennoot, spaart zo 750.000 euro uit. Daarnaast boekt Isvag nog een succes. De intercommunale Igean wordt waarschijnlijk begin volgend jaar vennoot van de verbrandingsoven. Daardoor zal Isvag het afval verwerken van één miljoen inwoners en zijn verwerkingscapaciteit van 140.000 ton volledig benutten. ”Met Igean als vennoot hebben we een groter draagvlak voor de bouw van een nieuwe installatie”, zegt Heylen, ”en die zal niet aan de Boomsesteenweg komen.”

Nu in het nieuws