Postbeambte en gezin gegijzeld in Hasselt

Een beambte van De Post en zijn familie werden donderdagochtend gegijzeld in hun woning in Hasselt. De daders dreigden ermee de familieleden van de man te verwonden.

Belga

Iets voor 8 uur werd het slachtoffer door de daders verplicht om naar het hoofdpostkantoor van Evere te gaan, waar hij werkt.

Het postkantoor was toen reeds geopend. Op het moment van de overval waren in het kantoor nog andere personeelsleden aanwezig, maar volgens De Post zou niemand tijdens de overval bedreigd zijn. De postbeambte moest zich van de overvallers naar de brandkoffer in het hoofdkantoor begeven. Hij nam er al het geld uit en overhandigde dat aan de daders. Momenteel ontbreekt van de daders nog elk spoor.

De Post bevestigt dat de overvallers er met een som geld vandoor zijn, maar wil geen details geven over het precieze bedrag.

De beambte van De Post en zijn familieleden, die in shock verkeren, werden opgevangen door de dienst Slachtofferhulp van De Post. Die dienst is samengesteld uit enkele psychologen en sociaal assistenten.

Nu in het nieuws