Antwerpse imam betwist zijn screening door Staatsveiligheid

De 31-jarige Antwerpse imam Nordine Taouil, in maart verkozen voor de moslimraad, gaat mogelijk samen met andere verkozenen zijn zetel weigeren uit protest tegen de screening door de Staatsveiligheid.

Belga

Die verhindert hem namelijk te dingen naar een plaats in de moslimexecutieve.

De imam wilde zich kandidaat stellen voor de executieve, waarvan de zeventien leden worden aangeduid door de raad. Zijn kandidatuur werd echter geweigerd na een negatief advies van Staatsveiligheid die hem "niet democratisch" noemt, stelde Nordine Taouil woensdag tijdens een persconferentie in Brussel.

Zijn beroep tegen dat advies werd verworpen door het orgaan dat daarvoor bevoegd is door de wet die sinds vorige lente toelaat dat Staatsveiligheid veiligheidsonderzoeken voert naar burgers die een "gevoelige" functie hebben. Na de verwerping heeft minister van Justitie Laurette Onkelinx hem per brief laten weten dat ze zijn kandidatuur zou weigeren.

Imam Taouil bestudeert de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. "Ik ben geen fanatieke moslim, maar een democraat", zei hij. Hij vindt dat hem geen overtuigende elementen ten laste worden gelegd.

Taouil is geboren in Antwerpen, ging in België naar de lagere school en vervolgde zijn studies in Groot-Brittannië. In 1990 verbleef hij een jaar in de Syrische hoofdstad Damascus om zijn Arabisch te perfectioneren. Nadien studeerde hij theologie aan de islamitische universiteit van Medina in Saoedi-Arabië. Men verwijt hem gunstig te hebben gesproken over de Taliban in het tijdschrift "P-Magazine" enkele jaren geleden, maar volgens Taouil werden zijn woorden uit hun context gehaald

Hij stelt zich vragen over de representativiteit van de executieve en benadrukt dat er minder goede kandidaten dan hij in de executieve zetelen.

De Liga voor Mensenrechten is overigens van plan een beroep in te dienen bij het Arbitragehof om de wet over de screening te vernietigen.