Tent binnen muren Dienst Vreemdelingzaken

Print
Op vraag van het kabinet van Binnenlandse Zaken heeft het Rode Kruis in samenwerking met de Civiele Bescherming een tent opgetrokken binnen de muren van de Dienst Vreemdelingenzaken. De dienst ging dinsdagochtend ook vroeger open dan gewoonlijk. Eerst stond er een tent buiten de muren van de dienst (foto), maar die moest weg van het Brusselse bestuur.
In de tent worden warme dranken uitgedeeld aan de wachtende asielzoekers. Het is dus niet meer Artsen zonder Grenzen dat instaat voor de opvang. Om de mensen minder lang in de kou te laten wachten, gingen de deuren van de Dienst Vreemdelingenzaken vandaag al open om 7.30 uur. Gewoonlijk is dat 8.15 uur. De rij wachtenden was dan ook minder lang dan de voorbije dagen.
Nu in het nieuws