Filip Dewinter wil meer bevoegdheden voor districten

Filip Dewinter wil dat er in Antwerpen een schepen voor Veiligheid én Leefbaarheid komt. ”Die twee dingen horen in dezelfde portefeuille”, vindt hij.

ghouben

De frontman van het Vlaams Belang pleit voor zo weinig mogelijk schepenen in een college dat zich alleen met ”het noodzakelijke” bezighoudt. ”Daarom moeten de districten veel meer bevoegdheden krijgen.”

Het VB organiseert binnenkort zijn A-conventie in Antwerpen. Dat is voor de partij het startschot van de Antwerpse verkiezingscampagne en daar hoort een ‘visietekst’ bij. Daarin staat dat het college moet inkrimpen en zich beperken tot de kerntaken. ”Ontvetten”, noemt Filip Dewinter het.

”Voor ons liggen de prioriteiten bij een veilige en propere stad, het openbaar domein en de lokale economie. Dat zijn, naast cultuur en toerisme, de zaken waarmee de stad zich moet bezighouden”, zegt Dewinter. De rest - en dat is nogal wat - is de taak van andere overheden. Het gaat dan onder meer over het maken van milieubeleidsplannen, het organiseren van arbeidsbemiddeling en middelbaar onderwijs. ”En dan praten we nog niet over de talloze goen-linkse experimenten zoals pleinbegeleiders en diversiteitsambtenaren. Initiatieven om het VB te counteren en waarvan de burger niet beter wordt”, aldus Dewinter.

In een zogeheten ‘1-euroboekje’ dat in januari verschijnt, gaat Dewinter dieper in op de kerntaken van een afgeslankt college. ”Hoe minder schepenen hoe beter, is mijn principe. En ook aan de bevoegdheden moet worden gesleuteld. Het is totaal onlogisch dat economie niet in het pakket van de havenschepen zit. En leefbaarheid en veiligheid moeten bij dezelfde schepen zitten.”

Ook in de districten zal heel wat veranderen als het aan Filip Dewinter ligt. ”Dat Ekeren en het polderdistrict Bezali (Berendrecht, Zandvliet en Lillo, red.) beter zelfstandig verdergaan, is duidelijk. De overige districten moeten meer geld en vooral meer bevoegdheden krijgen. Alles wat op dat niveau kan worden gedaan, hoeft het college niet te doen. Nu worden die districten uitgehold. En dat terwijl ze de Antwerpenaar dichter bij het beleid kunnen en moeten brengen.”

De visietekst van het VB moet nog door het congres worden goedgekeurd, maar dat is wellicht een detail. De teksten zijn opvallend liberaal, wat de deur naar een samenwerking met Hugo Coveliers opnieuw een stukje verder openzet. Filip Dewinter zelf zegt dat de partij ”met een degelijk alternatief naar de kiezer zal stappen”.

”Zonder afbreuk te doen aan ons werk in het verleden, denk ik dat we op de A-conventie met een aanvaardbaar rechts beleid voor de dag komen”, zegt Dewinter. Deze week nog verkondigde zijn partijgenoot Gerolf Annemans in P-Magazine dat het Vlaams Belang nog altijd het Vlaams Blok is. Of het VB nu een nieuwe stijl hanteert of niet, blijft voorlopig dus koffiedik kijken.