Regularisatiecommissie in de problemen

Print
De commissie die zich buigt over de regularisatie van mensen zonder papieren, kampt weer met problemen: Een aantal Vlaamse magistraten wil half februari opstappen.
De rechters vinden dat ze te weinig inspraak hebben in de kamers van de commissie. Bovendien vermoeden zij dat er wordt gefraudeerd met een aantal dossier en verwijten ze Christian Coppens, de Franstalige commissievoorzitter (PS), nogal eigengereid op te treden.
Nu in het nieuws