Leterme wil meer allochtonen in hoger onderwijs

Allochtonen moeten meer steun krijgen zodat ze doorstromen naar het hoger onderwijs én hogescholen moeten (nog) meer aansluiting zoeken bij kmo's. Dit heeft Vlaams minister-president Yves Leterme gezegd bij de opening van het academiejaar van de Arteveldehogeschool maandag in Gent.

Bijna vier op tien jongeren van niet-Europese afkomst verlaten ongekwalificeerd het middelbaar onderwijs. Meer dan de helft heeft geen diploma dat toegang geeft tot het hoger onderwijs. En slechts één op vijf start daadwerkelijk met hoger onderwijs, zei de minister.

"Daar ligt één van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren. In het Pact van Vilvoorde hebben we verwoord dat het onze ambitie moet zijn tegen 2010 de participatie aan het hoger onderwijs van jongeren met niet-hooggeschoolde ouders tot 60 procent op te trekken. Dat houdt een belangrijke taakstelling in op het vlak van de financiering van het onderwijs."

Nu in het nieuws