Groen! tempert kritiek op huis-aan-huisbezoeken

Groen!-fractieleider Dirk Geldof tempert zijn kritiek op de huis-aan-huisbezoeken van X-Stra.

”Ik merk een verschuiving van een puur repressieve maatregel naar een meer sociale aanpak.” Dirk Geldof zei dat in het ATV-programma Wakker op Zondag. ”Ik ontvang toch ernstige signalen dat het project wordt bijgestuurd. Het zijn geen huis-aan-huiscontroles meer, maar bezoeken. Deze verschuiving kwam er na de opmerkingen van de privacycommissie. De teams gaan de mensen bezoeken met een hulpverleningspakket. Daarbij is er een nauwe samenwerking met het OCMW.”

Groen! verzette zich steeds tegen de huis-aan-huisbezoeken. De partij vreesde dat het vooral een repressieve maatregel was en een verdoken manier om op zoek te gaan naar illegalen. Daarbij stelde Groen! dat de privacy in het gedrang kwam met het verzamelen en opslaan van de gegevens in een centrale databank.

Groen!-gemeenteraadslid Johan Bijttebier diende zelfs een klacht in bij de privacycommissie. Veiligheidsschepen Dirk Grootjans (VLD) hield steeds vol dat X-Stra een sociale maatregel is. Hij wacht nu op de aanbevelingen van de privacycommissie om met de huis-aan-huisbezoeken te kunnen beginnen.

Nu in het nieuws