Eerste Ringparkfeest pleit voor overkapping van de Ring in Borgerhout

Print
”Vandaag beginnen we af te tellen naar 20 februari 2006”, zegt Manu Claeys van BorgerhouDt van Mensen, dat zondag op een grasveldje tussen de Ring en de Singel het eerste Ringparkfeest organiseerde.
”Dat is de dag dat het stadsbestuur zich buigt over het structuurplan, waarin tegen dan hopelijk ook het idee van de overkapping van de Ring wordt opgenomen.” BorgerhouDt van Mensen heeft het idee van Ringpark De Knoop, of de overkapping van de Ring in Borgerhout om er een multifunctionele open ruimte te realiseren, in 2004 voor het eerst gelanceerd.

”We hebben het idee voorgesteld aan het districtscollege van Borgerhout, aan schepen Ludo Van Campenhout, aan de provinciegouverneur en aan ministers Kris Peeters en Kathleen Van Brempt”, zegt Manu Claeys. ”Niemand vond het tot nog toe een slecht idee. Van Campenhout heeft het Ringpark zelfs ”wenselijk” genoemd. Wij hopen dat het stadsbestuur tegen februari 2006, wanneer het voorontwerp van het structuurplan op tafel ligt, ervoor heeft gekozen om het Ringpark mee op te nemen. En dan best in het hoofdstuk waarin de visie wordt ontwikkeld over de groene Singel. Het voorontwerp zegt immers dat de ruimte rond de Singel van een ”luidruchtige, vervuilde barrière moet worden omgevormd tot een nieuwe stedelijke ruimte van hoge milieukwaliteit”. Het Ringpark past daar perfect in.”

BorgerhouDt van Mensen ziet het Ringparkfeest als eerste stap in haar verzoek aan de stad om een duidelijk antwoord te geven op de vraag om de Ring te overkappen. Vereningen als El Wafa, Jong!, de Borgerhoutse scouts B.P. Corneem Mayné, El Moustaqbal en de ouders van het Speelscholeke in Deurne zorgden tijdens het eerste Ringparkfeest voor eten en drinken.

Het district Borgerhout, de stad Antwerpen, de Koning Boudewijnstichting, de winkeliersvereniging van de Gitschotellei maakten het feest mee mogelijk. Ook districtsvoorzitters René De Preter (sp.a, Deurne) en Patrick Marivoet (spa.a, Borgerhout), Mieke Vogels (Groen!) en enkele andere districtsraadsleden waren present. Verder was er muziek en enkele ludieke pogingen om de Ring voor de eerste keer te overbruggen.

.

Nu in het nieuws