Strip Turnhout 2005: Een nieuwe start

Print
Strip Turnhout 2005, de opvolger van de Stripgidsdagen, wordt in het weekeinde van 17 en 18 december een ambitieus, enigszins vernieuwend festival.
Curator Geert De Weyer stelde woensdag het programma voor, dat door de beperkte middelen een moeilijke oefening werd, maar zich uiteindelijk veelbelovend aankondigt. Dit werkingsjaar kon Strip Turnhout slechts rekenen op subsidies van de stad (25.000 euro) en een projectsubsisdie van het Vlaams Fonds der Letteren (5.000 euro). Ook Kiwanis Turnhout steunt de vzw (2.500 euro). Maar voor de toekomst ziet het er beter uit: Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux heeft voor de zomer reeds beslist om het oudste stripfestival van de Benelux vanaf 2006 (en voor twee jaar) een subsidie van 75.000 euro toe te kennen. De editie van 2005 wil voortbouwen op het succes van 2003. De Vlaamse strip zal op het festival als van oudsher een prominente plaats krijgen, maar de bedoeling is de horizon te verbreden en het internationaal talent aan Vlaanderen te tonen.

De hoofdtentoonstellingen worden opgebouwd rond William Vance, dit jaar winnaar van de Bronzen Adhemar, de prijs van de Vlaamse Gemeenschap, en Hermann. Zij staan centraal in cultuurcentrum De Warande. Er wordt ook gepoogd auteurs uit Wallonië, Nederland en Frankrijk te betrekken bij het festival. De organisatoren hopen op minstens 15.000 bezoekers. Via brochures en posters zal promotie gevoerd worden in Wallonië en Nederland. Voor de eerste keer zullen de werken van de tentoonstellingen een tweetalige omschrijving krijgen.

In de grootste tentoonstelling in de expositieruimte van de Warande wordt op zoek gegaan naar de mens achter auteur Hermann (°Bévercé 1938). De tekenaar van onder meer Bernard Prince, Jeremiah, de Torens van Schemerwoude of one-shots als Sarajevo-Tango schrikt er nooit voor terug om de pijnpunten van de maatschappij bloot te leggen of politieke wantoestanden te hekelen. Aan de hand van de zeven hoofdzonden wordt getracht zijn zieleroerselen in zijn werk van vroeger tot nu bloot te leggen. In de tweede hoofdtentoonstelling, rond laureaat William Vance, wordt op zoek gegaan naar de documentatiedrang van deze tekenaar, die eigenlijk een rasechte Vlaming is (°Anderlecht 1935). William Van Cutsem, zijn echte naam, woont al jaren in de streek rond Bilbao en zijn fascinatie voor de Spaanse Middeleeuwen is perfect terug te vinden in zijn geliefkoosde reeksen Ramiro en Roderick. Hij tekende ook graag de reeksen Howard Flynn en Bruce J. Hawker, een doorlichting van de Britse marine van rond 1800, maar door het succes van de bestsellerreeks XIII moest hij noodgedwongen kiezen. Ook de reeksen Bob Morane en Bruno Brazil krijgen ruime aandacht.

Zaterdagavond 17 december zal Bert Anciaux de Bronzen Adhemar aan Vance overhandigen tijdens een feestelijke gebeurtenis in De Warande. Aan die prijs is naast het traditiegetrouwe beeldje van Adhemar ook een geldprijs van 12.500 euro verbonden. Voorts staat er op het programma ook de vergelijking tussen de machinerie die Jef Nys professor Gobelijn laat gebruiken in de reeks Jommeke en het werk van kunstenaar Panamarenko. Beiden hebben de voorkeur voor imaginaire vervoersmiddelen. In de Watertoren komt er een tentoonstelling over 20 jaar Taco Zip van Luc Cromheecke. Nieuw zijn twee albumvoorstellingen van Conz en !Orphanimo.

Striphandel Tistjen Dop (Turnhout) blijft de geprivilegieerde partner op de beurs. Daarnaast verzorgt stripwinkel Mekanik, zowat de grootste winkel qua comics en anderstalig werk, voor de Engelstalige comics en aanverwante artikelen. In Cachet de Cire op de Grote Markt 12 laten vijf Vlaamse en Nederlandse auteurs - Tom Bouden, Steven De Rie, Moos Vero, Floor de Goede en Margreet de Heer - op een verkoopstentoonstelling hun holebi-personages op het publiek los. Twee van voornoemde auteurs zijn hetero, hun hoofdpersonages zijn echter homo, lesbo of bi.

Paul Herman van uitgeverij Glénat stelt op klein formaat in een kubus van 2,40 op 2,40 lmeter zijn schitterende reeks Carré voor, vooral bekend bij de Franstaligen. Uitgeverij Talent vertaalde enkele werken in het Nederlands. Er is ook nog een info- en vakbeurs, die zich richt op meer dialoog en productvoorstellingen tussen onder meer kleine uitgevers, stripgaleries, festivalorganisatoren en dies meer.

Tot slot heeft de vereniging een veertigtal auteurs uitgenodigd om te komen signeren. Namen werden nog niet bekendgemaakt. Er zijn ook nog een zestal evenementen rond strips in de stad. Meer info: www.stripturnhout.be.
MEEST RECENT