FLV Fund breekt met L&H

Print
Het Flanders Language Valley Fund wordt achtervolgd door hardnekkige verhalen over belangenvermenging. Het Iepers investeringsfonds wordt altijd in één adem genoemd met het spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie (L&H) en het management wil daar nu een einde aan maken.
Het gaat op zoek naar een nieuwe partner. Het FLV Fund is een fonds dat investeert in zogenaamde SAIL-technologie. Het interesseert zich voor toepassingen in taal en artificiële intelligentie. Omdat het destijds mee gelanceerd werd door Jo Lernout en Pol Hauspie, de stichters van L&H, werd allang vermoed dat het bedrijf aan belangenvermenging zou doen. Zoals bekend is het fonds 30 miljoen dollar (1,2 miljard frank) kwijtgeraakt in de Zuid-Koreaanse moerassen waarin L&H zich had gewaagd. Voorzitter Jean Van Marcke (Lessius) wil komaf maken met die geruchtenstroom. Terwijl hij nog eens herhaalt dat die belangenvermenging er ook in het verleden nooit is geweest wil hij het aandeelhoudersschap van het FLV Fund herschikken. Er wordt nu intensief gezocht naar een partner die de 33%-participatie van S.AI.L Trust in de managementsvennootschap FLV Management boven het fonds zou overnemen. Lessius en de GIMV, de twee andere eigenaars van het fonds kunnen dat in de gegeven omstandigheden niet. "In het verleden zijn geregeld al eens voorstellen voor het nemen van participaties aangebracht door L&H. Dat is juist," herhaalde ook afgevaardigd-bestuurder Philip Vermeulen. "Maar we hebben altijd zelf beslist. Vaak zelfs ook dossiers van L&H afgewezen. Wij waren en zijn onafhankelijk."
Nu in het nieuws