Beslissing over toekomst Sabena op 8 februari

Print
De raad van bestuur van Sabena roept op 8 februari een algemene aandeelhoudersvergadering bijeen waarop over de toekomst van het bedrijf zal worden beslist. Het bijeenroepen van de aandeelhouders is wettelijk verplicht wanneer een onderneming minstens de helft van haar kapitaal verloren heeft.
Het verlies van Sabena afgelopen jaar 2000 wordt geschat op 8 tot 12 miljard, wat driekwart van het totale kapitaal is. De aandeelhouders kunnen op 8 februari beslissen Sabena te ontbinden. Het alternatief is dat ze instemmen met de hervorming van de luchtvaartmaatschappij. Voor de hervorming is echter een kapitaalsverhoging nodig. De Belgische overheid en de Zwitserse SAirGroup, de twee aandeelhouders van Sabena, willen binnen de tien dagen tot een akkoord komen over die kapitaalsverhoging.
Nu in het nieuws