Prijs veevoeder stijgt door strengere normen

Print
De prijs van het veevoeder is na het verbod op het gebruik van dierenmeel met zo'n 10 procent gestegen. Europa overweegt nog strengere regels. Daardoor zou het mengvoeder minstens een kwart duurder kunnen worden. Dat zegt BEMEFA, de Belgische Federatie van Mengvoederfabrikanten.
De Europese maatregel om niet langer dierlijke eiwitten (die voorkomen in vlees- en beendermeel) te gebruiken bij de productie van veevoeder is één van de maatregelen in de strijd tegen de gekkekoeienziekte. De mengvoederfabrikanten moeten daardoor overschakelen naar plantaardige bestanddelen, zoals soja en graan. Europa denkt er nu ook aan om het gebruik van dierlijke vetten drastisch aan banden te leggen. De vetten voor dierlijk gebruik zouden aan dezelfde normen moeten voldoen als die voor menselijke consumptie, zegt het wetenschappelijk comité. Dat zou betekenen dat er gescheiden vetcircuits zouden moeten komen. Maar de Belgische vetsmelters zijn daar op dit moment niet voor uitgerust
Nu in het nieuws