Enkel alimentatiegeld kan fiscaal worden afgetrokken

Print
Een belastingplichtigen mag enkel 80 procent van het door de rechtbank opgelegde alimentatiegeld aftrekken. Andere occasionele kosten, voor kleding of geneeskundige zorgen, komen niet voor fiscale aftrek in aanmerking. Dat verklaarde minister van financien Didier Reynders.
Fourneaux wilde weten of bijzondere kosten zoals het betalen van de schoolrekening van de kinderen, het kopen van schoenen of de doktersrekening ook konden afgetrokken worden van de belastingen
Nu in het nieuws