Noodbrug Rooseveltplaats na 30 jaar tegen de vlakte

De ijzeren noodbrug aan de Antwerpse Franklin Rooseveltplaats verdwijnt in de loop van volgend jaar. Die beslissing haalde de afgelopen dagen enkele media, maar is niet nieuw.

Belga

Ze maakt immers deel uit van de beslissing die de Vlaamse regering reeds op 22 juli jongstleden nam over het Masterplan Antwerpen.

De noodbrug over de Frankrijklei was voorzien als "tijdelijk", maar staat er intussen al meer dan 30 jaar. De inwoners van Antwerpen waren overtuigd dat het ijzeren gevaarte er voor altijd zou staan, maar in de loop van 2006 gaat ze dan toch tegen de vlakte.

De Vlaamse regering bereikte eind juli op voorstel van de ministers Dirk Van Mechelen, Kris Peeters en Kathleen Van Brempt een akkoord over de toltarieven voor de Oosterweelverbinding. Gelijktijdig met de realisatie van die verbinding gaan andere mobiliteitsprojecten van start.

Over de timing daarvan bereikte de Vlaamse regering ook een akkoord. Eén van de beslissingen van juli luidt dat de tweede fase van de werken aan de Antwerpse Leien in 2007-2011 zal gebeuren en dat de brug aan de Rooseveltplaats in 2006 wordt afgebroken.

Woordvoerder Nick Orbaen van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die het Masterplan Antwerpen met onder meer de Oosterweelverbinding voor rekening van de Vlaamse regering zal uitvoeren, zei donderdag dat de verschillende instanties nog overleg moeten plegen over precies wanneer en hoe de brug gaat afgebroken worden.

Op het kabinet van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens schat men dat de brug in de zomer van volgend jaar verdwijnt. Dat zou dus nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zijn.