Bewoners Linkeroever eisen compensaties voor Oosterweelverbinding

De vzw ALO, die een driehonderdtal bewoners van de Antwerpse Linkeroever groepeert, eist compensaties voor het gebied bij de aanleg van de Oosterweelverbinding, de nieuwe Scheldetunnel plus viaduct die gepland is om de Antwerpse ring te sluiten.

De Vlaamse regering bereikte op 22 juli jongstleden een akkoord over de timing en de financiering van het Masterplan Antwerpen waarin de werken zijn opgenomen. Het definitieve tracé van de Oosterweelverbinding moet nog in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) worden gegoten.

Met het oog daarop vraagt de vzw ALO de nodige compensaties. Zo wil de vereniging dat het Sint-Annabos op Linkeroever na de werken conform de afspraken wordt heraangelegd. De andere bestaande natuur- en groengebieden op Linkeroever, waar een 15.000-tal mensen wonen, moeten behouden blijven. Het gaat volgens een woordvoerder van ALO onder meer over de Middenvijver, waar allerlei plannen voor zouden bestaan, en het Scheldepark.

De vzw heeft ook eisen op mobiliteitsgebied. Zo vraagt ze dat het gebied, dat nu goede verbindingen heeft naar de autosnelwegen, na de aanleg van de Oosterweelverbinding één volwaardig in- en uitrittencomplex behoudt, gelegen tussen Linkeroever en Zwijndrecht.

De vzw eist ook milderende maatregelen voor de emissies en de geluidshinder als gevolg van het toenemende verkeer. Voorts moet voor Linkeroever minstens de verbinding naar de N49, de Kennedytunnel en Gent tolvrij verlopen. Tijdens de werken moet Linkeroever vlot bereikbaar blijven.

De vzw ALO is naar eigen zeggen over die eisen al een tijd in gesprek met de stad Antwerpen en de NV BAM, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, die van de Vlaamse regering de opdracht kreeg om het grootscheepse Masterplan uit te voeren.

Nu in het nieuws