Antwerpse ombudsman telt minder klachten over politie

Het aantal klachten over de Antwerpse politie bij de ombudsman is sterk gedaald. In tegenstelling tot de klachten over de retributies voor zwartparkeren van het autonoom parkeerbedrijf GAPA.

kdejager

BR> Drie jaar geleden behandelde ombudsman Wim Vandenbroeck 140 klachten over de politie. In 2003 waren er dat nog 54 en vorig jaar zakte het aantal naar 46. "Een heel gevoelige daling", zegt de ombudsman. "De politie staat voor het eerst niet langer in de topdrie van de meest klachtgevoelige diensten. Een verklaring heb ik niet, maar ik vermoed dat veel klachten over parkeerboetes nu verschoven zijn naar GAPA. Mensen klagen over het parkeerbeleid in Antwerpen."

Het aantal klachten over GAPA steeg van 29 in 2003 naar 57 in 2004. Bovendien beschikt de politie ook over een intern klantenmanagement. Antwerpenaars met klachten over de politie stuurt de ombudsman naar deze dienst door. Daarom zitten deze klachten niet meer in de cijfers van de ombudsman.

De meest klachtgevoelige stadsdienst is de districts- en loketwerking met 19% van alle klachten. "De klachten gaan over de werking van de loketten in de districtshuizen en problemen rond vergunningen, adreswijzigingen en reispassen. De oorzaak ligt mogelijk bij het personeelstekort en coördinatieproblemen."

GAPA staat met 14% op de tweede plaats, gevolgd door stads- en buurtonderhoud met 13%. "Bij deze laatste bedrijfseenheid gaat het vooral om klachten over sluikstorten", zegt Vandenbroeck. "Zo zijn er veel klachten over het niet weghalen van de sluikstorten binnen de 24 uur. Een belofte die de Sluikstortcel steeds maakte." Op de vierde plek komt dan de lokale politie met 11%. Het OCMW is goed voor 9% van alle klachten.

Wim Vandenbroeck is tevreden over zijn relatie met het Antwerpse schepencollege. Dat was ooit anders. "De voorbije zes maanden reageerde het college heel alert op mijn aanbevelingen. Zo werden mijn voorstellen rond GAPA ook gevolgd."

De ombudsman komt pas tussen in een dossier als de betrokken diensten de klacht niet konden oplossen.