Oude verbrandingsoven Edegem gaat tegen de grond

Print
Volgende week krijgen kandidaat-slopers de kans om een bod te doen op de afbraak van de IHK-verbrandingsoven van Edegem. Daarmee komt een einde aan een 35 jaar oud verhaal.
BR> De oven ging open in 1970 en werd na vele klachten over milieuhinder in 1997 stilgelegd. Nadat de aangesloten gemeentebesturen (Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Rumst) hun bevoegdheden hadden overgedragen aan IGEAN, werd er nog jaren gediscussieerd over de sanering en herbestemming van de gronden. Nadat de nodige milieu- en stedenbouwkundige vergunningen werden aangevraagd, leverde de Bestendige Deputatie in 2003 een vergunning af. Daartegen gingen de gemeente Edegem en enkele omwonenden in beroep. Zij vreesden voor extra vrachtverkeer in de omliggende wijken. Juni 2004 deed de minister uitspraak over het dossier. Hij weigerde de vergunning voor de overslag van huisvuil en grof vuil, evenals de vergunning voor het oprichten van een KMO-containerpark. Wel leverde hij vergunningen af voor de overslag van GFT+, groenafval en AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten).

Om deze vergunde activiteiten te kunnen realiseren, besliste IGEAN om het vroegere verbrandingsgebouw af te breken en op het terrein een nieuwe loods te bouwen. Alle activiteiten zullen zich concentreren op het achterste gedeelte van de site. Voor het voorste gedeelte, aan de Doornstraat, zoekt IGEAN een andere bestemming. IGEAN-voorzitter Luc Vuylsteke de Laps: "Die beslissing zal genomen worden in overleg met de betrokken gemeenten. Voor de afbraak van de vroegere verbrandingsoven organiseren we volgende week een openbare aanbesteding. De kosten daarvan zijn geraamd op 100.000 euro en worden gedragen door de gemeenten." De werken zelf starten dit najaar. Voor het bouwen van een nieuwe loods werd al een overheidsopdracht uitgeschreven.

.

Nu in het nieuws