"Wereld ver verwijderd van millenniumdoelstellingen kindersterfte"

Print
De internationale gemeenschap is nog ver verwijderd van de doelstellingen die ze zich heeft gesteld om tegen 2015 de honger, ziekte en sterfte onder kinderen uit de wereld te helpen.
Dat blijkt uit een evaluatierapport dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag in het Zwitserse Genève openbaar maakte.
Wordt het geweer niet van schouder veranderd, dan zal het niet tien maar nog minstens 150 jaar duren voordat de zogenoemde millenniumdoelstellingen worden gehaald, klonk de waarschuwing.
Volgens het rapport zijn 150 miljoen kinderen ter wereld onder de vijf jaar ondervoed. Jaarlijks sterven 11 miljoen kinderen tegen dat ze die leeftijd hebben bereikt. Tussen 1990 en 2002 (meest recente gegevens) steeg het aantal ondervoede personen in het Afrika onder de Sahara nog met 34 miljoen, in Zuid- en West-Azië bedroeg de stijging 23 miljoen. In het Verre Oosten daalde het aantal ondervoede personen in die periode wel met 47 miljoen.
In Zuid-Azië daalde de graad aan kindersterfte tussen 1999 en 2003 van 126 naar 90 op duizend geboortes. In het Afrika onder de Sahara blijft die graad zeer hoog, met een sterfte van 172 op duizend geboortes. Zetten de huidige tendenzen zich voort, dan zal de daling van de sterftegraad bij de min 5-jarigen tussen 1990 en 2015 een kwart bedragen, meent de WHO. In 2000 spraken 198 staats- en regeringsleiders tijdens de VN-Millenniumtop af om tegen 2015 de graad aan moeder- en kindersterfte met twee derde naar beneden te schroeven.
Uit het rapport blijkt dat in de armste landen nu tussen de 8 en 10 dollar per persoon uitgegeven wordt aan gezondheid. Volgens de WHO moet dat bedrag stijgen naar tussen de 30 en 60 dollar per persoon om de millenniumdoelstellingen te halen. Verwacht wordt dat het WHO-rapport hoog op de agenda zal staan bij de VN-top van 14 tot 16 september in New York. De millenniumdoelstellingen worden dan geëvalueerd.

.

Nu in het nieuws