Bijna een op zes jongeren mishandelt ouders

Bijna één op zes jongeren uit het technisch en beroeps secundair onderwijs geeft aan geweld te gebruiken tegenover zijn ouders.

Belga

Emotionele mishandeling is de meest voorkomende vorm van geweld. Dat blijkt uit een enquête van Kim Van Langenhove, die 479 jongeren ondervroeg voor haar thesis klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2004 gaf een soortgelijk onderzoek aan dat het percentage bij leerlingen uit het ASO even hoog ligt. Van Langenhove legde 479 jongeren (13-19 jaar) uit het TSO- en BSO-onderwijs een vragenlijst voor met uitspraken over emotionele chantage en emotioneel en fysiek geweld tegenover hun ouders. Ongeveer vijftien procent gaf aan geweld te gebruiken tegenover zijn ouders, waarbij emotionele mishandeling de meest voorkomende vorm van geweld is (ongeveer dertien procent). Aan fysieke mishandeling of emotionele chantage maakt iets minder dan vier procent van de jongeren zich schuldig.

"Bij emotionele mishandeling gaat het bijvoorbeeld om verwijten of scheldpartijen om de ouders doelbewust te kwetsen", aldus Van Langenhove aan Belga. "Emotionele chantage houdt bijvoorbeeld in dat de jongere gaat dreigen om iets te verkrijgen. Zo gebeurt het bijvoorbeeld dat zoon of dochter dreigt naar de politie te stappen met de melding mishandeld te worden als hij of zij niet naar een fuif mag". "Oudermishandeling wijst er meestal op dat er een probleem is binnen het gezin als samenlevingsvorm en dat het niet enkel gaat om een individueel probleem van de jongere", zegt de pas afgestudeerde klinisch psychologe. "Zo kan het gebeuren dat er te weinig gepraat wordt in het gezin en de mishandeling een manier van communiceren wordt. Een ander voorbeeld is een situatie waarin de vader vaak afwezig is en de moeder teveel steun bij haar kinderen gaat zoeken waardoor die overbevraagd worden."

Oudermishandeling blijkt voor te komen in alle lagen van de bevolking en alle soorten gezinnen, vooral intacte gezinnen. Al geeft Van Langenhove toe dat daar zeker nog verder onderzoek moet naar gebeuren. Ook is het fenomeen verspreid over de leeftijdscategorieën en maken meisjes er zich evenzeer schuldig aan als jongens. Wel zijn moeders vaker het slachtoffer. Het lijkt minder voor te komen bij islamitische gezinnen.

Mishandelde ouders durven er meestal niet mee naar buiten te komen uit schaamte. En wanneer ze er over praten, stuiten ze vaak op onbegrip en wordt de verantwoordelijkheid aan henzelf toegewezen. "Het is dus belangrijk dat het taboe over deze vorm van geweld wordt doorbroken. Dat is een eerste stap. Ouders zullen dan vlugger geneigd zijn hulp te zoeken", besluit Van Langenhove.

Nu in het nieuws