Vaker studeren op latere leeftijd

De krant De Morgen verzamelde cijfers over inschrijvingen aan Vlaamse universiteiten en daaruit blijkt dat het aantal mensen dat op latere leeftijd nog een opleiding volgt, de voorbije jaren fors is gestegen.

Vooral bij de KU Leuven zit het aantal ingeschreven dertigplussers in de lift: van 1.835 in 1995-'96 naar 3.461 vorig academiejaar. Bij de vijftigplussers is de stijging nog groter: van 145 (1995-'96) naar 409 (2004-'05). De oudere studenten zijn vooral geïnteresseerd in de opleidingen psychologie, sociologie en godsdienst. Een duidelijke wetenschappelijke verklaring voor deze trend is er nog niet, maar vermoedelijk gaat het gewoon om een mentaliteitswijziging: "levenslang leren".

Nu in het nieuws