Voka eist herziening nucleair uitstapscenario

Print
VOKA vraagt dat de federale overheid de tegen 2015 voorziene uitstap uit kernenergie herziet. "We voeren wel nucleaire stroom in, maar willen geen kerncentrales op eigen grondgebied", stelt Philippe Muyters, gedelegeerd bestuurder van Voka - Vlaams Economisch Verbond.
Hij noemt die houding "hypocriet en kortzichtig". Tevens gooien we daarmee zowel econmische perspectieven als honderden jobs overboord, aldus Voka vrijdag in een persbericht.

De ondernemingsorganisatie reageert op een beslissing van het Europese Hof van Justitie die ervoor zorgt dat de concurrentie op de hoogspanningslijnen tussen Frankrijk en België kan toenemen. Een belangrijk deel van de capaciteit die was voorzien voor houders van langetermijncontracten wordt vrijgemaakt.
De vrijere invoer van Franse stroom zorgt voor minder monopolie op de elektriciteitsmarkt en de invoercapaciteit aan onze zuidgrens wordt verhoogd. Goed nieuws, vindt Voka, want het opent perspectieven voor lagere elektriciteitsprijzen. Anderzijds brengt de vlottere invoer van de Franse nucleaire energie scherp aan het licht hoe hypocriet de Belgische plannen zijn om tegen 2015 volledig uit kernenergie te stappen.

"De federale overheid blijft vasthouden aan het uitstapscenario, hoewel er in steeds meer Europese landen luidop wordt gedacht aan het behoud van kernenergie en zelfs aan nieuwe investeringen. België daarentegen blijft hardnekkig volharden in het voornemen om elke vorm van nucleaire opwekking te bannen van zijn grondgebied. Ondertussen wordt er echter wel voor gezorgd dat er vanuit het buitenland (in casu Frankrijk) meer nucleaire energie naar België kan stromen". Voka noemt dit een "kortzichtig en hypocriet" standpunt en wijst op de "vele sociale en economische nadelen" ervan.
Het niet bouwen van een nieuwe eigen kerncentrale becijfert Voka op het "weggooien van 2,4 miljard euro investeringen per centrale en honderden jobs". Dat is voor Philippe Muyters absoluut niet aanvaardbaar. Voka vraagt met aandrang de uitstap uit kernenergie te herzien.
Nu in het nieuws