Antwerpen slaat uitgegraven gronden op aan D'Herbouvillekaai

Print
De stad Antwerpen gaat aan de D'Herbouvillekaai tijdelijk uitgegraven grond stockeren. De operatie werkt volgens het college kostenbesparend en zal de begrotingen van de districten ontlasten.
De beslissing is een gevolg van de zogenoemde grondverzetregeling, die bepaalt dat uitgegraven grond eerst moet worden onderzocht vooraleer ze kan worden hergebruikt of afgevoerd. Momenteel betaalt de stad Antwerpen voor de overname en afvoer van haar gronden. Nadien moet ze die overschotten weer aankopen om ze te verwerken in projecten.
Nu in het nieuws