Indonesië wil nu ook conflict Papoea oplossen

Print
Daags nadat Jakarta een historisch vredesakkoord sloot met de rebellen in Atjeh heeft president Susilo Bambang Yudhoyono zijn aandacht verlegd naar Papoea, de andere Indonesische provincie waar een conflict gaande is met separatistische rebellen. Net als Atjeh is Papoea rijk aan grondstoffen.
Onafhankelijkheid voor Papoea is uitgesloten, maar de provincie kan net als Atjeh speciale autonomie krijgen, zei Yudhoyono dinsdag in zijn eerste grote toespraak tot het parlement sinds hij in oktober president werd. Hij waarschuwde dat Jakarta niet gediend is van buitenlandse bemoeienis bij het oplossen van het conflict.
Sinds Indonesië Papoea in 1969 als provincie inlijfde, zes jaar nadat Nederland afstand had gedaan van het gebied, strijdt een kleine, slecht bewapende rebellenbeweging voor onafhankelijkheid. Ongeveer honderdduizend Papoea's - een zesde van de bevolking - verloren het leven bij militaire operaties.
De Indonesische strijdkrachten in Papoea maken zich volgens mensenrechtengroepen schuldig aan moord, marteling en verkrachting. Het Amerikaanse Congres heeft daar onlangs zijn bezorgdheid over uitgesproken en een aantal Congresleden heeft de Verenigde Naties gevraagd de Papoea's in staat te stellen een referendum te houden over eventuele afscheiding van Indonesië. Yudhoyono wees dat van de hand. Hij zei dat Papoea een binnenlandse kwestie is en dat Jakarta geen inmenging van buitenaf zal dulden.

.

Nu in het nieuws