Aanvraag parkeerplaats Hoboken sleept al jaar aan

Print
Alex Leys is MS-patiënt en erg slecht te been. In augustus 2004 vroeg hij een voorbehouden parkeerplaats aan. Een jaar later wacht de Hobokenaar nog altijd op zijn plekje. ”En het zou maar drie maanden duren!”
”Ik kan de telefoontjes niet meer tellen”, vertelt Leys, die in een flat in de Daniël Baginierlaan woont. ”Het parkeerbedrijf, de dienst Stadsontwikkeling... Overal drong ik aan op een snelle oplossing. Vorig jaar zei men mij dat het absoluut geen probleem zou zijn. Ik ging die parkeerplaats krijgen.” De Hobokenaar is 66% invalide. ”Ik ben heel slecht te been. Tot vorig jaar reed ik zelf nog met de auto. Nu rijdt mijn vrouw me rond. Als de auto niet voor de deur kan stoppen, kom ik helemaal niet meer buiten.”
Bij GAPA, het Antwerpse parkeerbedrijf, weet men waarom het dossier zo lang aansleept. ”Wij kregen de aanvraag binnen op 10 september 2004”, zegt Cynthia Van der Linden. ”In oktober belandde het dossier bij Stadsontwikkeling. Omdat er in de straat een kruispunt moet heraangelegd worden, gingen zij de aanvraag verder behandelen.” Stadsontwikkeling stelde een aanvullend verkeersreglement op voor de Daniël Baginierlaan. ”De politie had enkele bemerkingen, waardoor de zaak vertraging opliep”, weet Van der Linden. ”Vervolgens stemde de districtsraad het reglement. Op 15 juli sprak het college zich positief uit. Dat moet ook de gemeenteraad in september doen en dan is het dossier rond.” GAPA geeft toe dat één jaar wachten veel te lang is. ”Normaal duurt de procedure zes maanden. Het systeem wordt binnenkort gewijzigd. Als de aanvraag langer gaat duren omdat er in de straat andere zaken gaan veranderen, wordt de aanvraag voor de voorbehouden parkeerplaats apart op de agenda geplaatst.”
Nu in het nieuws